fbpx

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Het lidmaatschap wordt elke maand betaald via domiciliëring door het door u opgegeven rekeningnummer.
2. Fit & Health Club behoudt zich het recht voor om prijzen, openingstijden, faciliteiten, diensten, algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor of achteraf nimmer rechten worden ontleend.
3. a. Na 1 jaar loopt een jaarabonnement af en kan voor de einddatum niet worden opgezegd. Tenzij er wordt overgeschakeld naar een flex-abonnement waarbij er een tegemoetkoming wordt betaald van 3euro voor de verlopen maand.
b. Een flex-abonnement kan worden opgezegd om de 4 weken dit door een email te sturen naar de verantwoordelijke van de club. Dit tenminste 2 weken voor het ingaan van de volgende 4 weken.
4. Als u besluit uw lidmaatschap op te zeggen, vervalt uw éénmalige betaling van overschrijving en bent u bij her-inschrijving opnieuw kosten voor het startpakket verschuldigd.
5. Het lidmaatschap kan enkel bij vakanties worden doorgegeven aan derden. Op andere momenten is het lidmaatschap strikt persoonlijk.
6. Inschrijvingen voor groepslessen kunnen tot 24u voor aanvang van de sessie gratis worden geannuleerd. Indien dit later gebeurt wordt de sessie aangerekend en kan de sessie niet op een ander moment binnen de week worden ingehaald.
7. Wanneer bij een ochtend sessie 12u en bij een avond sessie 6u voor de les niemand is ingeschreven dan wordt de sessie geannuleerd.
8. Fit & Health Club aanvaardt geen aansprakelijkheid voor blessures en/of letsels tijdens het sporten, cursus of verblijf binnen Fit & Health Club.
9. Fit & Health Club aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of diefstal van kleding en/of andere eigendommen. Wij raden u aan om waardevolle spullen thuis te laten.
10. Tijdens vakanties geldt een aangepast lesrooster, dit wordt tijdig bekent gemaakt
11. Ieder lid dient zich aan de algemene voorwaarden & huisregels te houden. Fit & Health Club behoudt zicht het recht voor, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of andere gebleken onaanvaardbaar gedrag, het lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling.
12. Fit & Health Club behoudt zich eveneens het recht voor om zonder opgave van redenen personen te weigeren c.q. het lidmaatschap te beëindigen.
13. Bruikleen artikelen dienen onbeschadigd ingeleverd te worden. Is er schade dan worden daarop redelijker wijze kosten voor in rekening gebracht.